Contact & A.V.G.

Even voorstellen…

Mijn naam is Angela Stevelink, ik ben in 2000 begonnen met ’t Bellinckhofje.

De schoonheidssalon is in 2007 uitgebreid tot Wellnessboerderij.

Nu werken we met dit team specialisten:

Angela, Kim, Isabel, Demi, Rianne en Floor.

We staan graag voor u klaar!

 

CORONA UPDATE 20 DECEMBER 2021

We moeten helaas onze deuren weer sluiten tenminste t/m 14 januari 2022.

De medisch noodzakelijke pedicure behandelingen mogen wel doorgaan

Wij zijn gesloten van 25 december t/m 2 januari 2022

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed gezond 2022!

 

Bent u onverwachts verhinderd….. dan graag tenminste 24 uur van te voren uw afspraak annuleren. Anders kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Onze openingstijden zijn:

ma: 08.30 uur t/m 21.00 uur
di: 08.30 uur t/m 21.00 uur
woe: 08.30 uur t/m 21.00 uur
do: 08.30 uur t/m 21.00 uur
vr 08.30 uur t/m 17.00 uur
za 08.30 t/m 16.30 uur
zondag gesloten

Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres:

info@bellinckhofje.nl

 

A.V.G.

Toestemmingsformulier Privacybeleid Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming

Door deze nieuwe wet is het belangrijk , zowel voor u als voor ons, dat u weet wat wij als pedicure en schoonheidsspecialiste voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voet- en huid-behandeling over u vast moeten leggen. Met deze verklaring geeft u ons toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje van alle gegevens, welke voor Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en eventueel op een klantenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen ‘ Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje behandelgegevens ter beschikking stellen aan huisarts of medisch specialist/ podotherapeut.

Geheimhouding

Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

U geeft de medewerkers van Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje toestemming om de volgende gegevens in hun automatiseringssysteem en/of klantenkaart vast te leggen.

  • U geeft toestemming voor het opnemen van uw N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie en facturering. Het bespreken van uw huid- en voetproblemen met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/ schoonheidsspecialiste zal alleen plaatsvinden na toestemming van U.
  • U geeft toestemming voor het opnemen van uw BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
  • U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van Uw huid- of voetklachten op een papieren en/of digitale registratiekaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/ verzorging van Uw voet-/ huidproblemen.
  • U geeft toestemming voor het vastleggen van Uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voet-/huidbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

U heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Wellnessboerderij ’t Bellinckhofje zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de dienstverlening.

 

 

Contactgegevens

Wellnessboerderij ´t Bellinckhofje
Bellinckhofweg 7
7595LL Weerselo
Tel: 0541-661354 / 06-52037764